Introduciendo libro en la cesta

LIBRERIA MAXTOR C/ Fray Luis de León 20. Valladolid 983 305 277
E-MAIL
CLAVE
No hay elementos
BUSCA TU LIBRO EN:

LIBRERÍA (33841)

NEOMEDIEVALISM
MAJFUD, JORGE

EAN / Ref: 9788491342465

Año de edición: 2018
Editado en:
Encuadernacion: Bolsillo

Idioma: Castellano
Materias: ARTE

Jorge Majfud reflects once again on the economic, political, and cultural realities of recent years, with «an outsider's view from the center»: the culture of masks of the United States' cultural industries and national unconscious, the hyper-fragmentation of the contemporary individual, the construction of reality through social narratives, the narrative dictated by the major social powers of money and the social castes who have taken us steadily toward a new form of feudalism, one no longer based on ownership of the land but of finance capital. In all of the essays that comprise this book, one can see the urgency of responding to the historical moment, to the specific events that have occurred over the past two decades, but with an unflinching effort to contextualize events within their greater historical framework. Because, as the author asserts, forgetting is one of the principal weapons of moral, social, and, ultimately, military violence. Jorge Majfud reflexiona una vegada més sobre les realitats econòmiques, polítiques i culturals dels últims anys, amb "una mirada des de fora del centre": la cultura de les màscares de les indústries culturals i l'inconscient nacional dels Estats Units, la hiper-fragmentació de l'individu contemporani, la construcció de la realitat a través de narratives socials, la narrativa dictada per les grans potències socials dels diners i les castes socials que ens han portat fermament cap a una nova forma de feudalisme, que ja no es basa en la propietat de la terra, sinó en el capital financer. En tots els assaigs que componen aquest llibre s'aprecia la urgència de respondre al moment històric, als esdeveniments específics que s'han produït en les dues últimes dècades, però amb un esforç indestructible per contextualitzar els esdeveniments dins del seu marc històric més ampli. Perquè, com afirma l'autor, l'oblit és una de les principals armes de la violència moral, social i militar.